Ipinakikilala ang BAGONG programa sa benepisyo para sa San Mateo County!

Nakakatulong ang Programa sa Mga Benepisyo sa Transportasyon ng Komunidad na mabayaran ang mga gastusin sa transportasyon para sa mga kwalipikadong indibidwal sa San Mateo County.

Clipper Card

$100 Transit Credit sa Clipper Card (taunang benepisyo)

FasTrak

$100 Toll Credit sa FasTrak® Transponder (isahang beses na benepisyo)

Paano Mag-enroll? Madali Lang Ito!
Maaari kayong mag-enroll sa bagong Programa sa Mga Benepisyo sa Transportasyon ng Komunidad sa alinman sa San Mateo County Core Service Agencies na nakalista sa ibaba. 

Business 1. Tumawag o pumunta sa inyong lokal na lokasyon ng Core Service Agency (tumingin sa ibaba para sa mga lokasyon ng mga Core Service Agency)
Conversation 2. Sabihin sa isang Tagapamahala ng Kaso na gusto ninyong mag-enroll sa Programa sa Mga Benepisyo sa Transportasyon ng Komunidad* 
Question 3. Sumagot ng ilang tanong para i-verify ang pagiging kwalipikado ninyo
FasTrak Transponder and Clipper Card 4. Pumili ng inyong BAGONG benepisyo at may Tagapamahala ng Kaso na tutulong sa inyong mag-sign up para sa $100 credit Clipper Card o FasTrak® toll transponder 
Pencil 5. I-pick up ang inyong bagong benepisyo sa transportasyon sa inyong lokal na Core Service Agency
Para sa mga tanong, tawagan kami sa 650-523-0831 o mag-email sa info@smcexpresslanes.org.

*Kung isa kayong bagong kliyente, ihanda ang dokumento para sa pag-verify ng kita (sumangguni sa seksyong FAQ sa fact sheet DITO para sa tinatanggap na dokumentasyon). 

Paano Ako Magiging Kwalipikado?
Dapat ninyong matugunan ang sumusunod na tatlong kwalipikasyon: 

  • Residente ng San Mateo County
  • 18 taong gulang pataas
  • May indibidwal na kita na $82,260 o mas mababa
    Kung kwalipikado na kayo para sa kahit isang benepisyo lang na ibinibigay sa pamamagitan ng San Mateo County Core Service Agencies Network – kwalipikado na kayo! 

San Mateo County Core Service Agencies

Core Service Agency Map

Kung ang inyong lokasyon ay hindi saklaw ng Core Service Agency batay sa mapang ito, makipag-ugnayan sa Core Service Agency na pinakamalapit sa inyo.

Agencies
Coastside Hope

Coastside Hope

99 Ave Alhambra, PO Box 1089.
El Granada, CA 94019
Estados Unidos

Mga Lugar na Pinagseserbisyuhan
El Granada Half Moon Bay Montara Moss Beach
Samaritan House

Samaritan House

4031 Pacific Blvd.
San Mateo, CA 94403
Estados Unidos

Mga Lugar na Pinagseserbisyuhan
Belmont Burlingame Hillsborough Millbrae San Carlos San Mateo
Phone

Tawagan Kami:
650-523-0831

Email

Mag-email sa Amin:

info@smcexpresslanes.org

Like

I-follow Kami:
Facebook 
Twitter