Giới thiệu một chương trình quyền lợi MỚI cho Quận San Mateo!

Chương trình Quyền lợi Giao thông Cộng đồng giúp chi trả chi phí giao thông cho những người sử dụng dịch vụ hội đủ điều kiện ở Quận San Mateo.

Clipper Card

Khoản tiền Giao thông trị giá $100 cho Thẻ Clipper (quyền lợi hàng năm)

FasTrak

Khoản tiền Thu phí trị giá $100 cho Bộ tiếp sóng FasTrak® quyền lợi một lần

Tôi có thể Ghi danh bằng cách nào? Ghi danh Dễ dàng!
Quý vị có thể ghi danh vào Chương trình Quyền lợi Giao thông Cộng đồng mới tại bất kỳ Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi nào của Quận San Mateo được liệt kê bên dưới. 

Business 1. Gọi điện thoại hoặc đến địa điểm của Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi tại địa phương của quý vị (xem bên dưới để biết địa điểm của Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi)
Conversation 2. Nói với Nhân viên phụ trách Hồ sơ rằng quý vị muốn ghi danh vào Chương trình Quyền lợi Giao thông Cộng đồng* 
Question 3. Trả lời một số câu hỏi để xác minh điều kiện hội đủ của quý vị 
FasTrak Transponder and Clipper Card 4. Chọn quyền lợi MỚI của quý vị và Nhân viên phụ trách Hồ sơ sẽ giúp quý vị ghi danh nhận Thẻ Clipper hoặc bộ phát sóng thu phí FasTrak® trị giá $100 
Pencil 5. Nhận quyền lợi giao thông mới của quý vị tại Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi tại địa phương của quý vị 
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 650-523-0831 hoặc gửi email tới info@smcexpresslanes.org

*Nếu quý vị là khách hàng mới, vui lòng chuẩn bị sẵn tài liệu xác minh thu nhập (tham khảo phần Câu hỏi Thường gặp trong trang thông tin TẠI ĐÂY để biết tài liệu được chấp nhận). 

Làm thế nào để Tôi có thể hội đủ điều kiện?
Quý vị phải đáp ứng ba tiêu chuẩn sau: 

  • Là cư dân của Quận San Mateo
  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Thu nhập cá nhân ở mức hoặc dưới $78,300
    Nếu quý vị đã đủ điều kiện nhận ít nhất một quyền lợi được cung cấp thông qua Mạng lưới Các Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi Quận San Mateo – quý vị đã đủ điều kiện! 

Các Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi của Quận San Mateo

Core Service Agency Map

Nếu địa điểm của quý vị không thuộc phạm vi của Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi trên bản đồ này, vui lòng liên hệ với Cơ quan Dịch vụ Cốt lõi thuận tiện nhất cho quý vị.

Agencies
Coastside Hope

Coastside Hope

99 Ave Alhambra, PO Box 1089.
El Granada, CA 94019
Hoa Kỳ

Các Khu vực Được Phục vụ
El Granada Half Moon Bay Montara Moss Beach
Samaritan House

Samaritan House

4031 Pacific Blvd.
San Mateo, CA 94403
Hoa Kỳ

Các Khu vực Được Phục vụ
Belmont Burlingame Hillsborough Millbrae San Carlos San Mateo
Phone

Gọi cho Chúng tôi theo số:
650-523-0831

Email

Gửi email cho Chúng tôi tại:

info@smcexpresslanes.org

Like

Theo dõi Chúng tôi qua:
Facebook 
Twitter